4
από Καμπεζίδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
10
από Καμπεζίδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Καμπεζίδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
από Κωστόπουλος Σ., Καμπεζίδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Καμπεζίδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Καμπεζίδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού