13
από Κανελλόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
14
από Κανελλόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
15
από Κανελλόπουλος Α., Ξεπαπαδέας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Κανελλόπουλος Α., Ξεπαπαδέας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Κανελλόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
19

Βιβλίο
20

Βιβλίο