1
από Κανελλόπουλος Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
5
από Κανελλόπουλος Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Κανελλόπουλος Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
19
από Κανελλόπουλος Δημήτριος, Ζάχος Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Κανελλόπουλος Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου