3
από Κανελλόπουλος Λεωνίδας
Στοιχεία έκδοσης: 1937
Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη του άρθρου στα γαλλικά

Άρθρο περιοδικού