1
2
από Κανετάκης Ιωάννης Γεωργ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
4
από Κανετάκης Ιωάννης Γεωργ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Κανετάκης Ιωάννης Γεωργ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Διδακτορική Διατριβή