1
από Κανιτάκη Ειρήνη
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Εισήγηση ημερίδας
2
από Κανιτάκη Ειρήνη
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Εισήγηση ημερίδας
5
από Κανιτάκη Ειρήνη
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
6
από Κανιτάκη Ειρήνη
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Τα περιεχόμενα του διημέρου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
14
από Κανιτάκη Ειρήνη
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Εισήγηση ημερίδας
15
από Κανιτάκη Ειρήνη
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
19
από Γιαννόπουλος Π., Κανιτάκη Ειρήνη
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση σεμιναρίου