1
από Καπαγιαννίδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διπλωματική Εργασία
2
από Καπαγιαννίδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
από Καπαγιαννίδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού