1
από Καράμπελας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
5
από Κώστογλου Μ., Ανδρίτσος Ν., Καράμπελας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Καράμπελας Α., Δασκαλάκης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Κώστογλου Μ., Ανδρίτσος Ν., Καράμπελας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Γιακουμάκης Δ., Καράμπελας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Ανδρίτσος Ν., Κώστογλου Μ., Καράμπελας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
11
12
από Ανδρίτσος Ν., Καράμπελας Α., Chitanu G., Carpov A.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Καράμπελας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
15
18
από Ανδρίτσος Ν., Καράμπελας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Χατζαντώνης Ι., Καράμπελας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου