2
από Καραβασίλη Μαργαρίτα
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Εισήγηση συμποσίου
4
από Καραβασίλη Μαργαρίτα
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Το κείμενο της εισήγησης:

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Καραβασίλη Μαργαρίτα
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
10
11
από Χονδρού - Καραβασίλη Μαργαρίτα
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Το πλήρες κείμενο