9
από Καραγιάννης Α., Μουζά Α., Καράμπελας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Καραγιάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Διπλωματική Εργασία
11
από Καραγιάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο