1
3
από Καραγιάννης Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
4
από Καραγιάννης Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
5
από Καραγιάννης Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
7
από Hinkelmann K., Καραγιάννης Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
9
από Καραγιάννης Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο