3
από Καραδήμου Αλέκα., Γερόλυμπου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
4
από Καραδήμου Αλέκα., Γερόλυμπου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
5
από Καραδήμου Αλέκα., Γερόλυμπου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διδακτορική Διατριβή