1
από Καρακασσώνης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1960

Βιβλίο
2
από Καρακασσώνης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1953

Βιβλίο
3
από Καρακασσώνης Γ. Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1941

Βιβλίο
4
από Καρακασσώνης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1940

Βιβλίο
5
από Καρακασσώνης Γ. Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1930
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
από Καρακασσώνης Γ. Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1929
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού