4
από Καραμάνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Η περίληψη της εισήγησης στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
13
από Καραμάνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
16
από Καραμάνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του τριημέρου

Εισήγηση ημερίδας
17
από Καραμάνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
18

Εισήγηση σεμιναρίου