2
από Καραντινός Πάτροκλος
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
από Καραντινός Πάτροκλος
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
Αρχιτέκτονας: Καραντινός Πάτροκλος
Διεύθυνση: Αθήνα, Μητροπόλεως 15

Κτίριο
8
από Καραντινός Πάτροκλος
Στοιχεία έκδοσης: 1932
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
Αρχιτέκτονας: Καραντινός Πάτροκλος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ν. Καλλισπέρη και Καρυάτιδων

Κτίριο
10
Αρχιτέκτονας: Καραντινός Πάτροκλος
Διεύθυνση: Αμαρούσιον

Κτίριο
11
Αρχιτέκτονας: Καραντινός Πάτροκλος
Διεύθυνση: Καλλιθέα, Μεταμορφώσεως και Πλάτωνος

Κτίριο