1
από Καρδαμίτση - Αδάμη Μάρω
Στοιχεία έκδοσης: 2009

2
από Καρδαμίτση - Αδάμη Μάρω
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

3
από Καρδαμίτση-Αδάμη Μάρω
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
4
από Καρδαμίτση-Αδάμη Μάρω, Κωνσταντίνου Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
5
από Μπίρης Μάνος Γ., Καρδαμίτση-Αδάμη Μάρω
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
6
από Καρδαμίτση-Αδάμη Μάρω
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
8

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Καρδαμίτση-Αδάμη Μάρω...

Βιβλίο
10
από Καρδαμίτση-Αδάμη Μάρω
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Καρδαμίτση-Αδάμη Μάρω
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
12
από Καρδαμίτση-Αδάμη Μάρω
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
13
από Καρδαμίτση-Αδάμη Μάρω
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Καρδαμίτση-Αδάμη Μάρω
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Καρδαμίτση-Αδάμη Μάρω
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού