1
από Καρνάβου Ε., Γριτζάς Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
3
από Καρνάβου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Επιστημονική συνάντηση
8
από Καρνάβου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Καρνάβου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας