1
από Green P.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Καρούμπαλος Κ....

Βιβλίο
2
από Καρούμπαλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
3
από Shanmugam Sam
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Καρούμπαλος Κ....

Βιβλίο
6

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Βουδούρης Γεώργιος, Καρούμπαλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο