1
από Καρύδης Δ., Αυγεροπούλου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
2
από Καρύδης Δ., Αυγεροπούλου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Καρύδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
5
από Καρύδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
6
από Καρύδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
7
από Καρύδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
8
από Καρύδης Δ., Kiel M.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
9
από Καρύδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
10
από Καρύδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
11
από Καρύδης Δ., Στεφάνου Ι., Αυγεροπούλου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο