1
από Κασσάνδρας Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 1965
Το πλήρες κείμενο
Η αγγλική περίληψη

Άρθρο περιοδικού
2
από Κασσάνδρας Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 1963
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
από Κασσάνδρας Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 1963
Το πλήρες κείμενο (μέρος Α')
Το πλήρες κείμενο (μέρος Β')

Άρθρο περιοδικού
4
από Κασσάνδρας Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 1963
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Κασσάνδρας Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
από Κασσάνδρας Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 1956
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Κασσάνδρας Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 1956
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Κασσάνδρας Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 1955
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Κασσάνδρας Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 1953
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Κασσάνδρας Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 1953
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Κασσάνδρας Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 1952
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Κασσάνδρας Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 1951
Το πλήρες κείμενο
Το άρθρο της κ. Ζώρα

Άρθρο περιοδικού
13
από Κασσάνδρας Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 1950
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Κασσάνδρας Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 1939
Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη του άρθρου στα γαλλικά

Άρθρο περιοδικού
16
από Κασσάνδρας Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 1938
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
Αρχιτέκτονας: Κασσάνδρας Βασίλειος
Διεύθυνση: Εκάλη, Μαργαρίτας και Θησέως

Κτίριο
18
από Κασσάνδρας Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 1936
Το πλήρες κείμενο
Η γαλλική περίληψη

Άρθρο περιοδικού
19
Αρχιτέκτονες: Κασσάνδρας Βασίλειος, Μπόνης Λεωνίδας
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου 48

Κτίριο