2

Βιβλίο
3

Βιβλίο
4
από Κατοχιανού Δήμητρα
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
8

Βιβλίο
10

Βιβλίο
11
από Κατοχιανού Δήμητρα
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
12
από Κατοχιανού Δήμητρα
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
από Κατοχιανού Δήμητρα, Θεοδωρή Ευμ., Συκαρά Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Μελέτη
15
από Τονικίδου Παρθενόπη, Κατοχιανού Δήμητρα
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
16
17
18
από Κατοχιανού Δήμητρα
Στοιχεία έκδοσης: 1972
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
19
από Κατοχιανού Δήμητρα
Στοιχεία έκδοσης: 1972
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου