4
από Κατσαράκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Εισήγηση ημερίδας
5
από Κατσαράκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Εισήγηση ημερίδας
7
από Αναστασάκος Παν, Κατσαράκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Μελέτη