1
από Καυκαλάς Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
2
από Καυκαλάς Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Επιστημονική συνάντηση
5
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Καυκαλάς Γ....

Βιβλίο
6
από Καυκαλάς Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Ανδρικοπούλου Ε., Καυκαλάς Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Καυκαλάς Γ....

Βιβλίο
13
από Καυκαλάς Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο