3
από Καυκαλάς Γρηγόρης
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Καυκαλάς Γρηγόρης
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Καυκαλάς Γρηγόρης, Ανδρικοπούλου Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
7
9
από Καυκαλάς Γρηγόρης
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού