3
από Duenas A., Serra J., Ubach Marina
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Καυκούλα Κ....

Βιβλίο
4
από Καυκούλα Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Σεμινάριο
6
από Καυκούλα Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Διδακτορική Διατριβή
7
από Καυκούλα Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Διδακτορική Διατριβή
10
από Γερόλυμπου Α., Καλογήρου Νίκος, Καυκούλα Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
11
από Καυκούλα Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
12