1
Αρχιτέκτονες: Λαζαρίμος Ιωάννης, Καυταντζόγλου Λύσσανδρος
Διεύθυνση: Πειραιάς, Πλατεία Κοραή, (Πειραιάς)

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Καυταντζόγλου Λύσσανδρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αγίου Κωνσταντίνου

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Καυταντζόγλου Λύσσανδρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πατησίων 42 και Στουρνάρη

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονες: Καυταντζόγλου Λύσσανδρος, Κλέντσε Λέων
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονες: Χάνσεν Θεόφιλος, Καυταντζόγλου Λύσσανδρος, Μεταξάς Γεράσιμος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Καυταντζόγλου Λύσσανδρος
Διεύθυνση: Αθήνα

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονας: Καυταντζόγλου Λύσσανδρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αιόλου

Κτίριο
8

Κτίριο