1
Αρχιτέκτονας: Καψαμπέλης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Νεοφύτου Δούκα 3

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Καψαμπέλης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Ψυχικό, Διαμαντίδου

Κτίριο
3

Κτίριο