1
από Κεφάλας Χ.Α., Μαστρομηνάς Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
2
από Κεφάλας Χ.Α., Κεφάλας Α.Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
3
από Κεφάλας Χ.Α., Κεφάλας Α.Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο