1
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Γ' Σεπτεμβρίου 102-104

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πατησίων

Κτίριο
5
από Κιτσίκης Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1953
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σπευσίππου 1 και Γλύκωνος

Κτίριο
8
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αλωπεκής 25α

Κτίριο
9
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 29

Κτίριο
10
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σκουφά 59

Κτίριο