1
Αρχιτέκτονες: Καυταντζόγλου Λύσσανδρος, Κλέντσε Λέων
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Κλεάνθης Σταμάτης, Schaubert, Κλέντσε Λέων
Διεύθυνση: Πειραιάς

Κτίριο