1
Αρχιτέκτονας: Κλεάνθης Σταμάτης
Διεύθυνση: Αθήνα

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Κλεάνθης Σταμάτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας
Φωτογραφία από τα Τεχνικά Χρονικά

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Κλεάνθης Σταμάτης
Διεύθυνση: Πειραιάς, Ευπλοίας, (Πειραιάς)

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Κλεάνθης Σταμάτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Κλεάνθης Σταμάτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Φιλελλήνων

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Κλεάνθης Σταμάτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Αιόλου και Αδριανού

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονες: Κλεάνθης Σταμάτης, Schaubert, Κλέντσε Λέων
Διεύθυνση: Πειραιάς

Κτίριο
8
Αρχιτέκτονας: Κλεάνθης Σταμάτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Πειραιώς

Κτίριο
9
Αρχιτέκτονας: Κλεάνθης Σταμάτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Πλατεία Κλαυθμώμος

Κτίριο