1
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Κλιματική αλλαγή Αυτοδιοίκηση και Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση...
Το περιεχόμενο του συνεδρίου

Συνέδριο
2
από Σαχαρίδης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Κλιματική αλλαγή Αυτοδιοίκηση και Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση...
Το περιεχόμενο του εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
3
...Κλιματική αλλαγή Αυτοδιοίκηση και Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση...
Το περιεχόμενο του εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
4
...Κλιματική αλλαγή Αυτοδιοίκηση και Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση...
Το περιεχόμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Αποστόλου Μαριάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Κλιματική αλλαγή Αυτοδιοίκηση και Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση...
Το περιεχόμενο του εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
6
...Κλιματική αλλαγή Αυτοδιοίκηση και Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση...
Το περιεχόμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
7
8
από Μπακαλάκου Σωτηρία
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Κλιματική αλλαγή Αυτοδιοίκηση και Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση...
Το περιεχόμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Μπάλιας Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Κλιματική αλλαγή Αυτοδιοίκηση και Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση...
Το περιεχόμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
10
...Κλιματική αλλαγή Αυτοδιοίκηση και Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση...
Το περιεχόμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Μπρουζιώτης Θεόφιλος, Σαπουντζής Μάριος
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Κλιματική αλλαγή Αυτοδιοίκηση και Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση...
Το περιεχόμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Ντεμίρη Σπυριδούλα
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Κλιματική αλλαγή Αυτοδιοίκηση και Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση...
Το περιεχόμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Ντόνου Ε., Ζαλίδης Γ., Μαντούζα Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Κλιματική αλλαγή Αυτοδιοίκηση και Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση...
Το περιεχόμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Ουρούζη Αγγελική, Βούρτσας Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Κλιματική αλλαγή Αυτοδιοίκηση και Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση...
Το περιεχόμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Παλλάντζας Στέφανος
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Κλιματική αλλαγή Αυτοδιοίκηση και Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση...
Το περιεχόμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Ποδηματάς Ελευθέριος
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Κλιματική αλλαγή Αυτοδιοίκηση και Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση...
Το περιεχόμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Χαϊνταρλής Μ., Πολυμενίδης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Κλιματική αλλαγή Αυτοδιοίκηση και Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση...
Το περιεχόμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Χατζηπέτρου Χρυσάφω
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Κλιματική αλλαγή Αυτοδιοίκηση και Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση...
Το περιεχόμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Χριστοπούλου Α., Φύλλας Ν., Αριανούτσου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Κλιματική αλλαγή Αυτοδιοίκηση και Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση...
Το περιεχόμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Πολυμέρου - Καμηλάκη Αικατερίνη
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Κλιματική αλλαγή Αυτοδιοίκηση και Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση...
Το περιεχόμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου