3
από Κουτρέτση Π., Κλουτσινιώτη Ουρανία.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Μελέτη
4
από Κλουτσινιώτη Ουρανία
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Μελέτη
5
από Κλουτσινιώτη Ουρανία
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Μελέτη
14
από Κλουτσινιώτη Ουρανία
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
17
από Κλουτσινιώτη Ουρανία
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού