1
από Κοκκινάκη - Δανιήλ Αννα
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Εισήγηση σεμιναρίου
3
από Κοκκινάκη - Δανιήλ Αννα
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Εισήγηση σεμιναρίου
4

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Κοκκινάκη - Δανιήλ Αννα
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου