2
από Ανδρίτσος Ν., Δαλαμπάκης Π., Κολιός Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Κολιός Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διπλωματική Εργασία
6
από Κολιός Ν., Καβουρίδης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Κολιός Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
8

Εισήγηση συνεδρίου