1
από Παπαζάχος Β., Κομνηνάκης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
2
από Κομνηνάκης Π., Παπαζάχος Βασίλης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Φυλλάδιο
3
από Κομνηνάκης Π., Παπαζάχος Βασίλης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο