3
από Κονταράτος Α., Blanchard K.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
5
από Κονταράτος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
7
Αρχιτέκτονες: Jacobsen H., Συμεών Ανδρέας, Κολλάρος Αλέξανδρος, Κονταράτος Α.
Διεύθυνση: Παλαιό Ψυχικό, Στεφ. Δέλτα

Κτίριο
8
από Κονταράτος Α. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1962
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Κονταράτος Α. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1962
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού