1
από Κονταράτος Σάββας
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Κονταράτος Σάββας...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Κονταράτος Σάββας...

Βιβλίο
7
Αρχιτέκτονας: Κονταράτος Σάββας
Διεύθυνση: Παιανία

Κτίριο
8
από Κονταράτος Σάββας
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
10
από Κονταράτος Σάββας
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
12
Αρχιτέκτονες: Jacobsen H., Συμεών Ανδρέας, Κολλάρος Αλέξανδρος, Κονταράτος Σάββας
Διεύθυνση: Αγία Παρασκευή, Γραβιάς 6

Κτίριο
13

Βιβλίο
14
Αρχιτέκτονες: Jacobsen H., Συμεών Ανδρέας, Κολλάρος Αλέξανδρος, Κονταράτος Σάββας
Διεύθυνση: Αγία Παρασκευή, Γραβιάς 6

Κτίριο
15
Αρχιτέκτονες: Συμεών Ανδρέας, Κολλάρος Αλέξανδρος, Κονταράτος Σάββας
Διεύθυνση: Παλαιό Ψυχικό, Κάλβου και Μαντζάρου

Κτίριο
18

Άρθρο περιοδικού