2
από Κονταργύρης Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
4

Βιβλίο
5
από Κονταργύρης Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Μελέτη
6

Κτίριο
8
Αρχιτέκτονες: Δεσύλλας Νίκος, Κονταργύρης Δημήτρης, Λαμπάκης Αντώνης, Κονταργύρης Δημήτρης, Λουκάκης Παύλος
Διεύθυνση: Καλλιθέα, Αγνώστου Στρατιώτου, Δοϊράνης, Σωκράτους, και Πριάμου

Κτίριο
9
από Κονταργύρης Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 1966
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Κονταργύρης Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 1966
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
Αρχιτέκτονες: Δεσύλλας Νίκος, Κονταργύρης Δημήτρης, Λαμπάκης Αντώνης, Λουκάκης Παύλος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πατησίων 279-281

Κτίριο