1
Αρχιτέκτονας: Κοντολέων Γεώργιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Κοντολέων Γεώργιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 86 και Λαμψάκου

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Κοντολέων Γεώργιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ομήρου 53

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Κοντολέων Γεώργιος
Διεύθυνση: Γλυφάδα, (Αθήνα)

Κτίριο