2
από Κοντορούπης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
3

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Κοντορούπης Γ. Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
9
από Κοντορούπης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
13

Βιβλίο
14
από Αγάθωνος Α., Κοντορούπης Γ., Παπαδογιάννης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο