4
6
από Κοντός Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
7
από KRATZSCH HEL., Βακάλης Α., Κοντός Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
8
από Κοντός Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
9
από Κόντος Ι., Παπακωνσταντίνου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1971
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού