2
από Curtius Ernst, Kaupert Johannes A.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Κορρές Μανόλης...

Φάκελος
5
από Κορρές Μανόλης
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
6
από Κορρές Μανόλης
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
7
από Κορρές Μανόλης, Τογανίδης Νίκος, Ζάμπας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
8
από Κορρές Μανόλης, Μπούρας Χαράλαμπος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
9
από Κορρές Μανόλης, Μπούρας Χαράλαμπος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο