4
από Κορωνίδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
5
από Κορωνίδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
8
από Κορωνίδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση ημερίδας
9
από Κορωνίδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση ημερίδας
12
από Κορωνίδης Α., Πληγορόπουλος Π., Ανδρούτσος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου