1
από Κοτζάμπασης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Κοτζάμπασης Γ....

Βιβλίο
3
από Κοτζάμπασης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
4
από Κοτζάμπασης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Εισήγηση σεμιναρίου
8
από Κοτζάμπασης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο
9
από Κοτζάμπασης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
10
από Κοτζάμπασης Γ. Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1964
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Κοτζάμπασης Γ. Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1962
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού