1
από Κούκης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
2
Αρχιτέκτονες: Ρίζος Ιάσων, Κουκής Σ.
Διεύθυνση: Αθήνα, Συγγρού 89-93 και Αυτοκράτορος Νικολάου

Κτίριο