1
από Κουλέρμος Πάνος
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Κουλέρμος Πάνος...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της διάλεξης

Διάλεξη
2
Αρχιτέκτονες: Καλογεράς Νίκος, Κουλέρμος Πάνος, Αμούργης Σπύρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πλατεία Ομονοίας και Σταδίου

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονες: Καλογεράς Νίκος, Κουλέρμος Πάνος, Αμούργης Σπύρος
Διεύθυνση: Πειραιάς, Γραβιάς Μαυρομιχάλη και Παπαστράτου

Κτίριο