1
από Κουλουμπής Ευάγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Τα πρακτικά της παρουσίασης του βιβλίου

Βιβλίο
3
από Κουλουμπής Ευάγγελος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

4
από Κουλουμπής Ευάγγελος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

6
από Κουλουμπής Ευάγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
11
από Κουλουμπής Ευάγγελος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο