8
από Κουμανούδης Ιωάννης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1968
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Κουμανούδης Ιωάννης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1966
Αγιος Αθανάσιος Κιούρκων. (Πηγή: Ζυγός, 1965, τεύχ.9)
Αγιος Αθανάσιος. Κάτοψη. (Πηγή: Ζυγός, 1965, τεύχ.9)
<<Ακρα Ταπείνωση>>. Τοιχογραφία από τη κόγχη της Προθέσεως του Αγίου Αθανασίου Κιούρκων. (Πηγή: Ζυγός, 1966, τεύχ.10)
Αγιος Αθανάσιος. Κατά μήκος τομή. (Πηγή: Ζυγός, 1965, τεύχ.10)
Το υπέρυθρον του τέμπλου. (Πηγή: Ζυγός, 1966, τεύχ.10)
Οσιος Μελέτιος Κιούρκων. (Πηγή: Ζυγός, 1966, τεύχ.10)
Οσιος Μελέτιος. Κάτοψη. (Πηγή: Ζυγός, 1966, τεύχ.10)
Οσιος Μελέτιος. Τομή κατά μηκός. (Πηγή: Ζυγός, 1966, τεύχ.10)
Αγιοι Θεόδωροι Κιούρκων. Κάτοψη. (Πηγή: Ζυγός, 1966, τεύχ.10)
Αγ. Θεόδωροι Κιούρκων. Το τρίλοβο παράθυρο του νοτίου τοίχου του ναού. (Πηγή: Ζυγός, 1966, τεύχ.10)
Αγιος Δημήτριος Νεκροταφείου Κιούρκων. (Πηγή: Ζυγός, 1966, τεύχ.10)
Αγιοι Θεόδωροι. Τοιχογραφία επί του δυτικού κυλίνδρου. (Πηγή: Ζυγός, 1966, τεύχ.10)
Αγιοι Θεόδωροι. Κιόνιο τέμπλου και σφόνδυλος. (Πηγή: Ζυγός, 1966, τεύχ.10)
Αγιος Δημήτριος. Κάτοψη. (Πηγή: Ζυγός, 1966, τεύχ.10)
Αγ. Δημήτριος. Κατά μήκος τομή στο μεσαίο κλίτος. (Πηγή: Ζυγός, 1966, τεύχ.10)
Αγιος Δημήτριος. Οι παλιές τοιχογραφίες της κόγχης του ιερού, στην τωρινή τους κατάσταση. (Πηγή: Ζυγός, 1966, τεύχ.10)
Αγιος Γεώργιος. Κιονόκρανο. (Πηγή: Ζυγός, 1966, τεύχ.10)
Αγιος Αθανάσιος. Το κλειστό τέμπλο. (Πηγή: Ζυγός, 1966, τεύχ.10)
Αγία Αννα Καλεντζίου. Σημερινή μορφή. (Πηγή: Ζυγός, 1966, τεύχ.10)
Αγιος Αθανάσιος Καλεντζίου. Κάτοψη. (Πηγή: Ζυγός, 1966, τεύχ.10)
Αγία Αννα. Δυτική όψη. (Πηγή: Ζυγός, 1966, τεύχ.10)
Αγία Αννα. Νότια όψη. (Πηγή: Ζυγός, 1966, τεύχ.10)
Αγία Αννα. Το ιερό. (Πηγή: Ζυγός, 1966, τεύχ.10)
Αγία Αννα. Λεπτομέρεια στέψεως τοίχων. (Πηγή: Ζυγός,1966, τεύχ.10)
Αγία Αννα. Λεπτομέρεια τεκτονικού αγκώνος. (Πηγή: Ζυγός, 1966, τεύχ. 10)
Αγία Αννα. Σιδηρόφρακτο παράθυρο νοτίου τοίχου. (Πηγή: Ζυγός, 1966, τεύχ.10)
Αγιος Ιωάννης ο Καλυβιτής Βαθέως. (Πηγή: Ζυγός, 1966, τεύχ.10)
Κιονόκρανο του Αγίου Ιωάννου Βαθέως. (Πηγή: Ζυγός, 1966, τεύχ.10)
Κιονόκρανο του Αγίου Ιωάννου Βαθέως. (Πηγή: Ζυγός, 1966, τεύχ.10)
Ανάγλυφο θωράκιο απο τον ναό Αγ. Ιωάννου. (Πηγή: Ζυγός, 1966, τεύχ.10)

Άρθρο περιοδικού
10
από Κουμανούδης Ιωάννης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1966
Αγία Κερκύρα. (Πηγή : Ζυγός, 1966, τεύχ.11)
Υψηλή Θεοτόκος Κερκύρας. (Πηγή : Ζυγός, 1966, τεύχ.11)
Αγιοι Ιάσων και Σωσίπατρος Κερκύρας. (Πηγή : Ζυγός, 1966, τεύχ.11)
Αγιος Ιωάννης στη συνοικία Ανεμόμυλοι. (Πηγή : Ζυγός, 1966, τεύχ.11)
Αγία Παρασκευή. (Πηγή : Ζυγός, 1966, τεύχ.11)
Βλαχέρνες Γαρίτσας. (Πηγή : Ζυγός, 1966, τεύχ.11)
Αγιος Αθανάσιος στη συνοικία Ανεμόμυλοι. (Πηγή : Ζυγός, 1966, τεύχ.11)
Αγιος Σπυρίδων, Γαστούρι. Λεπτομέρεια καμπανοστάση. (Πηγή : Ζυγός, 1966, τεύχ.11)
Αγιος Νικόλαος στους Λάκωνες. (Πηγή : Ζυγός, 1966, τεύχ.11)
Μονή Βλαχερνών. (Πηγή : Ζυγός, 1966, τεύχ.11)
Μονή Παλαιοκαστρίτσας. (Πηγή : Ζυγός, 1966, τεύχ.11)
Καμπαναριό από Γαλλικές εκκλησίες 11ου αιώνα. (Πηγή : Ζυγός, 1966, τεύχ.11)
Κυρά Φανερωμένη Κερκύρας. (Πηγή : Ζυγός, 1966, τεύχ.11)
Μονή Πλατυτέρας κοντά στο Μαντούκι, χτίστηκε το 1714. (Πηγή : Ζυγός, 1966, τεύχ.11)

Άρθρο περιοδικού
12
από Κουμανούδης Ιωάννης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1963
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
από Κουμανούδης Ιωάννης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1962
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
από Κουμανούδης Ιωάννης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1962
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Κουμανούδης Ιωάννης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1962
Η Δυτική όψη του ναού
Κάτοψη της σημερινής μορφής του ναού
Το Β.Δ μεικτού σχήματος υποστηρίγματος του τρούλου,και ο διαχωρισμός καθ' ύψος αρμός
Η πρόθεση του ναού μεταξύ του υφιστάμενου θόλου
Λεπτομέρειες της κατασκευής του θόλου της πρόθεσης και του στηρίγματος του τρούλου
Λεπτομέρειες του πλίνθινου κατασκευασμένου τόξου ζεύγματος μεταξύ Β. τοίχου και Β.Δ. στηρίγματος του τρούλου
Το μεσσαίο τόξο του νάρθηκα και η γένεση του κατά μήκους θόλου
Αποκατάσταση της κάτοψης του ναού, όπως ήταν κατά την δεύτερη φάση
Κατά μήκος τομής του ναού, όπως αυτός ήταν κατά τη δεύτερη φάση
Αποκατάσταση της αρχικής μορφής της κάτοψης του ναού
Κατά μήκος τομή της αναπαραστάσεως του αρχικού ναού
Λεπτομέρειες της τοιχοποιίας του Ν. τοίχού
Πίνακας Α'
Πίνακας Β'

Άρθρο περιοδικού
16
από Κουμανούδης Ιωάννης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1962
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Κουμανούδης Ιωάννης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
από Κουμανούδης Ιωάννης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
από Κουμανούδης Ιωάννης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1960
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού