1
από Κουφόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Λεξικό
2
από Κουφόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
3
από Κουφόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Κουφόπουλος Π., Οικονόμου Χρίστος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου